Bansträckning

STaR Extreme 14,2 km

Under STaR extreme kommer du att ta dig fram på torra stigar, grus/asfalt (550 första metrarna från Fagervik), snöklädda spår, blöta myrar och leriga spår. Du kommer alltså inte att komma torrskodd från spåret.

Starloppet 7 km 

Banan i år är omdragen på grund av vägarbeten. Nedanstående karta är 2022 års bana. Skillnader från föregående år är att vi i starten följer Ljungvägen och svänger höger in på Tolvmansvägen, vänster Yrkesvägen och sedan vänster in på Raningsvägen. På grund av vägbygge kan vi i år inte ta oss över till Tingsholmen utan följer cykelvägen längs Flakabergsvägen upp mot Kägelbanevägen och sedan ner en bit i ”mördarbacken” för att sedan fortsätta in i skogen. Ni kommer att kunna följa snitsling hela banan.

Det kommer som tidigare år att finnas två spurtpriser 500 meter in på denna bana där det i år är

Starloppet 4 km

Starloppet 2 km

 

 

Starloppet 1 km

 

 

Comments are closed.